คำราชาศัพท์ - คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม

คำราชาศัพท์ - คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม

คำราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม

ประกอบไปด้วย

คำราชาศัพท์ คำสามัญ
ข้าพระพุทธเจ้า แทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)
กระผม, ดิฉัน แทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)
ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท แทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)
ใต้ฝ่าละอองพระบาท แทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)
ฝ่าพระบาท แทนชื่อที่พูดด้วย
พระคุณเจ้า แทนชื่อที่พูดด้วย
พระคุณท่าน แทนชื่อที่พูดด้วย
พระเดชพระคุณ แทนชื่อที่พูดด้วย
พระองค์ แทนผู้ที่พูดถึง (บุรุษที่ 3)
ท่าน แทนผู้ที่พูดถึง

 

 


อ่านต่อเพิ่มเติม