บทความน่ารู้

คำราชาศัพท์ - คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม

คำราชาศัพท์ - คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม | Wordy Guru

คำราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม

ประกอบไปด้วย

คำราชาศัพท์ คำสามัญ
ข้าพระพุทธเจ้า แทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)
กระผม, ดิฉัน แทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)
ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท แทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)
ใต้ฝ่าละอองพระบาท แทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)
ฝ่าพระบาท แทนชื่อที่พูดด้วย
พระคุณเจ้า แทนชื่อที่พูดด้วย
พระคุณท่าน แทนชื่อที่พูดด้วย
พระเดชพระคุณ แทนชื่อที่พูดด้วย
พระองค์ แทนผู้ที่พูดถึง (บุรุษที่ 3)
ท่าน แทนผู้ที่พูดถึง

 

 

 

 

ดูเพิ่มเติม คำราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม

คำราชาศัพท์ - คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม