ความหมายของคำราชาศัพท์

โดย Teacher Guru   

จำนวนการเข้าชม 88 ครั้ง

คำราชาศัพท์เป็นคำสุภาพที่นำมาใช้โดยแบ่งการใช้งานไปตามลำดับชั้นวรรณะ โดยบุคคลแต่ละฐานะจะใช้คำราชาศัพท์คนละลำดับชั้นกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มฐานะบุคคล ได้แก่ พระมหากษัตริย์, พระบรมวงศานุวงศ์, พระสงฆ์, ข้าราชการชั้นสูงหรือขุนนาง และสุภาพชนทั่วไป

ทำให้กลุ่มบุคคลทุกกลุ่มในสังคมได้รับการแบ่งแยกฐานะกันอย่างชัดเจนมากขึ้น ดังนั้นการใช้คำราชาศัพท์มีความสำคัญที่จะช่วยจัดระเบียบให้สังคมมีความเรียบร้อย

 

เหตุผลที่ต้องมีคำราชาศัพท์

อันเนื่องมาจากอดีตนั้นต้องนำคำเหล่านี้มาใช้ในการจำแนกลำดับชั้นวรรณะของแต่ละบุคคล ซึ่งคนทุกคนย่อมมีชนชั้นแตกต่างกันออกไป หากคนฐานะต่ำกว่าจะพูดคุยกับคนที่มีฐานะสูงกว่าจะต้องให้เกียรติเขาด้วยการใช้คำราชาศัพท์ตามฐานะของเขาเพื่อให้ดูสุภาพ มีความอ่อนโน้มถ่อมตนตามวัฒนธรรมอันดีงามแต่เดิมของสังคมไทย ซึ่งจะช่วยแบ่งแยกคนแต่ละกลุ่มให้เห็นชนชั้นชัดเจน ทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

 

ความหมายของคำราชาศัพท์

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่คล้ายกันที่เพื่อน ๆ อาจสนใจ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม