ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "ราชาศัพท์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ราชาศัพท์

    หมายถึง น. คําเฉพาะใช้สําหรับเพ็ดทูลพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านาย, ต่อมาหมายรวมถึงคําที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ และสุภาพชนด้วย.

    พจนานุกรมไทย