"กะเทย" กับ "กระเทย" คำไหนที่ถูกต้อง
"กะเทย" กับ "กระเทย" คำไหนที่ถูกต้อง

"กะเทย" กับ "กระเทย" คำไหนที่ถูกต้อง

มีอีกหนึ่งคำที่ใช้ผิดกันอยู่บ่อย ๆ คำที่ว่านี้ก็คือ คำว่า "กะเทย" ไปดูกันเลยดีกว่า ว่าจะคำที่ถูกต้องนั้นเขียนแบบไหน

 

"กะเทย" หรือ "กระเทย" คำไหนนะที่ถูกต้อง?

กะเทย

 

คำที่ถูกต้องคือ กะเทย ✅

คำที่ผิดคือ กระเทย ❌

 

กะเทย ✅

คำว่า "กะเทย" พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า "คนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน" หรือ ที่สมัยนี้เราเรียกว่า หญิงข้ามเพศ เพื่อความสุภาพขึ้น

 

กระเทย ❌

ไม่มีคำนี้บัญญัติไว้ เป็นคำที่ไม่ถูกต้องและไม่มีความหมาย

 

 

เทคนิคการจำ

มีเทคนิคการจำคือ กะเทย เป็นได้เลย ไม่ต้องรอ คือ ไม่ต้องมี ร.เรือควบกล้ำนั่นเอง

 

 

เห็นความแตกต่างของคำแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราสะกดผิดเพียงตัวเดียวก็อาจทำให้คำหรือประโยคนั้นมีความหมายเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นควรดูดี ๆ และสะกดให้ถูกต้องก่อนใช้กันด้วยนะครับ

 

อ้างอิง

 

กะเทย - คำไทยที่มักเขียนผิด

 

กะเทย แปลว่า

 


อ่านต่อเพิ่มเติม

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่เกี่ยวข้อง