กะเทย

คำศัพท์ภาษาไทย

หมายถึง น. คนที่มีอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง, คนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน; ผลไม้ที่เมล็ดลีบ เช่น ลําไยกะเทย. (อะหม ว่า เทย).

1

กะเทย หมายถึงอะไร? - พจนานุกรมไทย