กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z (ต่อ 3)

กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z (ต่อ 3)
กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z (ต่อ 3)

ถ้าจะถามกันว่ากริยา 3 ช่องนั้นมีสำคัญขนาดไหน คงต้องตอบอย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่ามันสำคัญมาก ๆ ถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนรู้ในเรื่องของกริยา 3 ช่องกัน อาจจะมีหลาย ๆ คนยังไม่ทราบกันว่า กริยา 3 ช่องนั้นคืออะไร คำตอบนี้สามารถตอบแบบกวน ๆ ได้เลยว่ามันเป็นชุดคำกริยาที่มีอยู่ 3 ช่อง เขาเลยเรียกมันว่ากริยาสามช่อง แล้วถ้าถามต่อว่าทำไปถึงมี 3 ช่อง นั่นก็เพราะโครงสร้างของแต่ละ Tense ในภาษาอังกฤษนั้นจะไม่เหมือนกัน

 

ย้อนกลับไปที่ กริยา 3 ช่อง หมวด A – K

ย้อนกลับไปที่ กริยา 3 ช่อง หมวด L – S

 

กริยา 3 ช่อง หมวด T

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
878 Tabulate tabulated tabulated  
879 Tack tacked tacked  
880 Tackle tackled tackled  
881 Tag taged taged  
882 Tag along taged along taged along  
883 Tag on taged on taged on  
884 Tag onto taged onto taged onto  
885 Tag with taged with taged with  
886 Tail tailed tailed  
887 Tail away tailed away tailed away  
888 Tail back tailed back tailed back  
889 Take took taken นำไป
890 Take aback took aback taken aback สยองขวัญ
891 Take after took after taken after ละม้าย
892 Take apart took apart taken apart แยกกัน
893 Take aside took aside taken aside พากัน
894 Take away took away taken away เอาไป
895 Take back took back taken back เอาคืนไป
896 Take down took down taken down ลงไป
897 Take in took in taken in ใช้เวลาในการ
898 Take it took it taken it รับมัน
899 Take it out on took it out on taken it out on เอามันออก
900 Take it upon yourself took it upon yourself taken it upon yourself ใช้มันเมื่อตัวเอง
901 Take off took off taken off ถอดออก
902 Take on took on taken on ใช้เวลาในการ
903 Take out took out taken out เอาออก
904 Take over took over taken over รับช่วงต่อ
905 Take through took through taken through ใช้เวลาผ่าน
906 Take to took to taken to ใช้เวลาไป
907 Take up took up taken up ขึ้น
908 Talk talked talked สนทนา
909 Talk around talked around talked around พูดคุยรอบ ๆ
910 Talk at talked at talked at พูดคุยที่
911 Talk back talked back talked back พูดแย้ง
912 Talk down talked down talked down พูด
913 Talk down to talked down to talked down to คุยกับ
914 Talk into talked into talked into พูดคุย
915 Talk out talked out talked out พูดออกมา
916 Talk out of talked out of talked out of พูดออกมาจาก
917 Talk over talked over talked over คุยกัน
918 Talk round talked round talked round ย้อนยอก
919 Talk through talked through talked through พูดคุยผ่าน
920 Talk up talked up talked up พูดคุย
921 Talk yourself out talked yourself out talked yourself out พูดออกไป
922 Tally tallied tallied นับ, ทำคะแนน
923 Tame tamed tamed  
924 Tan taned taned  
925 Tap taped taped  
926 Tap for taped for taped for  
927 Tap into taped into taped into  

กริยา 3 ช่อง หมวด U

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
928 Ulcerate ulcerated ulcerated  
929 Unbar unbarred unbarred  
930 Unbind unbinded unbinded  
931 Unbox unboxed unboxed  
932 Unbraid unbraided unbraided  
933 Unbridle unbridled unbridled  
934 Unbutton unbuttoned unbuttoned  
935 Uncover uncovered uncovered  
936 Undercut undercut undercut ตัดราคา
937 Underestimate underestimated underestimated  
938 Undergo underwent undergone ได้รับ
939 Underline underlined underlined  
940 Undermine undermined undermined  
941 Underrate underrated underrated  
942 Undersell undersold undersold กดราคา
943 Understand understood understood เข้าใจ
944 Understudy understudied understudied ศึกษาบทแทน
945 Undertake undertook undertaken รับปาก
946 Underwrite underwrote underwritten รับประกัน
947 Undo undid undone แก้
948 Undress undressed undressed  
949 Undulate undulated undulated  
950 Unearth unearthed unearthed  
951 Unfasten unfastened unfastened  
952 Unfold unfolded unfolded  
953 Unhinge unhinged unhinged  
954 Unify unified unified  
955 Unite united united  
956 Unlearn unlearned unlearned แก้ความเข้าใจผิด
957 Unload unloaded unloaded  
958 Unmask unmasked unmasked เปิดโปง
959 Unpack unpacked unpacked  
960 Unpick unpicked unpicked  
961 Unpleat unpleated unpleated คลี่ออก, แกะออก
962 Unplug unplugged unplugged  
963 Unroll unrolled unrolled  
964 Unsaddle unsaddled unsaddled  
965 Unseal unsealed unsealed  
966 Unseat unseated unseated ไล่ออกจากตำแหน่ง
967 Unsolder unsoldered unsoldered  
968 Unstick unstuck unstuck ถอด
969 Unswaddle unswaddled unswaddled  
970 Unthread unthreaded unthreaded เอาเส้นไหมออก
971 Untie untied untied  
972 Untwist untwisted untwisted  
973 Unveil unveiled unveiled  
974 Unwind unwound unwound คลี่คลาย
975 Update updated updated ปรับปรุง, อัปเดต
976 Uphold upheld upheld ยกไว้
977 Upholster upholstered upholstered  

 

 

 

กริยา 3 ช่อง หมวด V

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
978 Vacuum vacuumed vacuumed  
979 View viewed viewed ดู, พิจารณา, เพ่งพินิจ
980 Visit visited visited เยี่ยม, เที่ยว
981 Vote voted voted ลงคะแนน, ออกเสียง, ลงคะแนนเสียง, ลงมติ

กริยา 3 ช่อง หมวด W

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
982 Wad waded waded  
983 Wade waded waded  
984 Wade into waded into waded into  
985 Wade through waded through waded through  
986 Wag waged waged  
987 Wager wagered wagered  
988 Wait waited waited รอ
989 Wait about waited about waited about รอประมาณ
990 Wait around waited around waited around รอรอบ
991 Wait behind waited behind waited behind รออยู่ข้างหลัง
992 Wait in waited in waited in รอ
993 Wait on waited on waited on รอก่อน
994 Wait out waited out waited out รอก่อน
995 Wait up waited up waited up รอก่อน
996 Wait upon waited upon waited upon รอก่อน
997 Wake woke woken ตื่น
998 Wake up waked up / woke up waked up / woken up ตื่นนอน
999 Walk walked walked เดิน
1000 Walk away from walked away from walked away from เดินจาก
1001 Walk away with walked away with walked away with เดินไปด้วย
1002 Walk back from walked back from walked back from เดินกลับจาก
1003 Walk in on walked in on walked in on เดินเข้ามา
1004 Walk into walked into walked into เดินเข้าไป
1005 Walk off walked off walked off เดินออกไป
1006 Walk off with walked off with walked off with เดินออกไปพร้อมกับ
1007 Walk on walked on walked on เดินต่อไป
1008 Walk out walked out walked out เดินออกเพื่อคัดค้าน
1009 Walk out on walked out on walked out on เดินออกไป
1010 Walk through walked through walked through เดินผ่าน
1011 Walk up walked up walked up เดินขึ้นไป
1012 Wall walled walled  
1013 Wallow wallowed wallowed  
1014 Waltz waltzed waltzed  
1015 Waltz through waltzed through waltzed through  
1016 Wander wandered wandered  
1017 Wander off wandered off wandered off  
1018 Wane waned waned  
1019 Want wanted wanted ต้องการ
1020 Want out wanted out wanted out ต้องการออกไป
1021 Warble warbled warbled  
1022 Warm warmed warmed  
1023 Warm up warmed up warmed up  
1024 Warn warned warned  
1025 Warp warped warped  
1026 Warrant warranted warranted  
1027 Wash washed washed ล้าง
1028 Wash away washed away washed away ล้างออก
1029 Wash down washed down washed down ล้างทำความสะอาด
1030 Wash out washed out washed out ล้างออก
1031 Wash over washed over washed over ไหลข้าม

กริยา 3 ช่อง หมวด Y

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
1032 Yank yanked yanked  
1033 Yap yapped yapped  
1034 Yawn yawned yawned  
1035 Yellow yellowed yellowed  
1036 Yelp yelped yelped  
1037 Yield yielded yielded  
1038 Yield to yielded to yielded to  
1039 Young younged younged  

กริยา 3 ช่อง หมวด Z

# คำกริยา กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3 แปลว่า
1040 Zest zested zested  
1041 Zigzag zigzagged zigzagged  
1042 Zip zipped zipped  
1043 Zip around zipped around zipped around  
1044 Zip by zipped by zipped by  
1045 Zip it zipped it zipped it  
1046 Zip up zipped up zipped up  
1047 Zone zoned zoned  
1048 Zone in zoned in zoned in  
1049 Zone in on zoned in on zoned in on  
1050 Zone out zoned out zoned out  

หากหาคำกริยา 3 ช่องคำไหนไม่เจอ สามารถกดค้นหา กริยา 3 ช่อง ได้เลย แล้วพิมพ์คำค้นที่ต้องการ


อ่านต่อเพิ่มเติม

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z (ต่อ 3)"