บทความน่ารู้

กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z (ต่อ 3)

กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z (ต่อ 3)

     ถ้าจะถามกันว่ากริยา 3 ช่องนั้นมีสำคัญขนาดไหน คงต้องตอบอย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่ามันสำคัญมาก ๆ ถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนรู้ในเรื่องของกริยา 3 ช่องกัน อาจจะมีหลาย ๆ คนยังไม่ทราบกันว่า กริยา 3 ช่องนั้นคืออะไร คำตอบนี้สามารถตอบแบบกวน ๆ ได้เลยว่ามันเป็นชุดคำกริยาที่มีอยู่ 3 ช่อง เขาเลยเรียกมันว่ากริยาสามช่อง แล้วถ้าถามต่อว่าทำไปถึงมี 3 ช่อง นั่นก็เพราะโครงสร้างของแต่ละ Tense ในภาษาอังกฤษนั้นจะไม่เหมือนกัน

 

ย้อนกลับไปที่ กริยา 3 ช่อง หมวด L - S

 

กริยา 3 ช่อง หมวด T

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
869 Tabulate tabulated tabulated   Regular Verb
870 Tack tacked tacked   Regular Verb
871 Tack on tacked tacked   Regular Verb
872 Tack onto tacked tacked   Regular Verb
873 Tackle tackled tackled   Regular Verb
874 Tag taged taged   Regular Verb
875 Tag along taged taged   Regular Verb
876 Tag on taged taged   Regular Verb
877 Tag onto taged taged   Regular Verb
878 Tag with taged taged   Regular Verb
879 Tail tailed tailed   Regular Verb
880 Tail away tailed tailed   Regular Verb
881 Tail back tailed tailed   Regular Verb
882 Tail off tailed tailed   Regular Verb
883 Taint tainted tainted   Regular Verb
884 Take took taken นำไป  
885 Take aback took aback taken aback สยองขวัญ  
886 Take after took after taken after ละม้าย  
887 Take apart took apart taken apart แยกกัน  
888 Take aside took aside taken aside พากัน  
889 Take away took away taken away เอาไป  
890 Take back took back taken back เอาคืนไป  
891 Take down took down taken down ลงไป  
892 Take in took in taken in ใช้เวลาในการ  
893 Take it took it taken it รับมัน  
894 Take it out on took it out on taken it out on เอามันออก  
895 Take it upon yourself took it upon yourself taken it upon yourself ใช้มันเมื่อตัวเอง  
896 Take off took off taken off ถอดออก  
897 Take on took on taken on ใช้เวลาในการ  
898 Take out took out taken out เอาออก  
899 Take over took over taken over รับช่วงต่อ  
900 Take through took through taken through ใช้เวลาผ่าน  
901 Take to took to taken to ใช้เวลาไป  
902 Take up took up taken up ขึ้น  
903 Talk talked talked สนทนา Regular Verb
904 Talk around talked talked   Regular Verb
905 Talk at talked talked   Regular Verb
906 Talk back talked talked   Regular Verb
907 Talk down talked talked   Regular Verb
908 Talk down to talked talked   Regular Verb
909 Talk into talked talked   Regular Verb
910 Talk out talked talked   Regular Verb
911 Talk out of talked talked   Regular Verb
912 Talk over talked talked   Regular Verb
913 Talk round talked talked   Regular Verb
914 Talk through talked talked   Regular Verb
915 Talk up talked talked   Regular Verb
916 Talk yourself out talked talked   Regular Verb
917 Tally tallied tallied   Regular Verb
918 Tame tamed tamed   Regular Verb

กริยา 3 ช่อง หมวด U

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
919 Ulcerate ulcerated ulcerated   Regular Verb
920 Unbar unbarred unbarred   Regular Verb
921 Unbind unbinded unbinded   Regular Verb
922 Unbolt unbolted unbolted   Regular Verb
923 Unbox unboxed unboxed   Regular Verb
924 Unbraid unbraided unbraided   Regular Verb
925 Unbridle unbridled unbridled   Regular Verb
926 Unbuckle unbuckled unbuckled   Regular Verb
927 Unbutton unbuttoned unbuttoned   Regular Verb
928 Uncork uncorked uncorked   Regular Verb
929 Uncouple uncoupled uncoupled   Regular Verb
930 Uncover uncovered uncovered   Regular Verb
931 Uncurl uncurled uncurled   Regular Verb
932 Undeceive undeceived undeceived   Regular Verb
933 Undercut undercut undercut   Irregular Verb
934 Underestimate underestimated underestimated   Regular Verb
935 Undergo underwent undergone ได้รับ  
936 Underline underlined underlined   Regular Verb
937 Undermine undermined undermined   Regular Verb
938 Underrate underrated underrated   Regular Verb
939 Undersell undersold undersold กดราคา  
940 Understand understood understood เข้าใจ  
941 Understudy understudied understudied   Regular Verb
942 Undertake undertook undertaken รับปาก  
943 Undervalue undervalued undervalued   Regular Verb
944 Underwrite underwrote underwritten รับประกัน  
945 Undo undid undone แก้  
946 Undress undressed undressed   Regular Verb
947 Undulate undulated undulated   Regular Verb
948 Unearth unearthed unearthed   Regular Verb
949 Unfasten unfastened unfastened   Regular Verb
950 Unfetter unfettered unfettered   Regular Verb
951 Unfold unfolded unfolded   Regular Verb
952 Unharness unharnessed unharnessed   Regular Verb
953 Unhinge unhinged unhinged   Regular Verb
954 Unhook unhooked unhooked   Regular Verb
955 Unify unified unified   Regular Verb
956 Unionize unionized unionized   Regular Verb
957 Unite united united   Regular Verb
958 Universalize universalized universalized   Regular Verb
959 Unlace unlaced unlaced   Regular Verb
960 Unlearn unlearned unlearned   Regular Verb
961 Unleash unleashed unleashed   Regular Verb
962 Unload unloaded unloaded   Regular Verb
963 Unmask unmasked unmasked   Regular Verb
964 Unmuzzle unmuzzled unmuzzled   Regular Verb
965 Unnail unnailed unnailed   Regular Verb
966 Unnerve unnerved unnerved   Regular Verb
967 Unpack unpacked unpacked   Regular Verb
968 Unpick unpicked unpicked   Regular Verb

 

 

 

 

กริยา 3 ช่อง หมวด V

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
969 Visit visited visited เยี่ยม เที่ยว Regular Verb

กริยา 3 ช่อง หมวด W

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
970 Wad waded waded   Regular Verb
971 Wade waded waded   Regular Verb
972 Wade in waded waded   Regular Verb
973 Wade into waded waded   Regular Verb
974 Wade through waded waded   Regular Verb
975 Wag waged waged   Regular Verb
976 Wager wagered wagered   Regular Verb
977 Wait waited waited รอ Regular Verb
978 Wait about waited waited   Regular Verb
979 Wait around waited waited   Regular Verb
980 Wait behind waited waited   Regular Verb
981 Wait in waited waited   Regular Verb
982 Wait on waited waited   Regular Verb
983 Wait out waited waited   Regular Verb
984 Wait up waited waited   Regular Verb
985 Wait upon waited waited   Regular Verb
986 Wake woke woken ตื่น  
987 Wake up waked / woke waked / woken   Irregular Verb
988 Walk walked walked   Regular Verb
989 Walk away from walked walked   Regular Verb
990 Walk away with walked walked   Regular Verb
991 Walk back from walked walked   Regular Verb
992 Walk in on walked walked   Regular Verb
993 Walk into walked walked   Regular Verb
994 Walk off walked walked   Regular Verb
995 Walk off with walked walked   Regular Verb
996 Walk on walked on walked on   Regular Verb
997 Walk out walked out walked out เดินออกเพื่อคัดค้าน Regular Verb
998 Walk out on walked walked   Regular Verb
999 Walk through walked walked   Regular Verb
1000 Walk up walked walked   Regular Verb
1001 Wall walled walled   Regular Verb
1002 Wallow wallowed wallowed   Regular Verb
1003 Waltz waltzed waltzed   Regular Verb
1004 Waltz through waltzed waltzed   Regular Verb
1005 Wander wandered wandered   Regular Verb
1006 Wander off wandered wandered   Regular Verb
1007 Wane waned waned   Regular Verb
1008 Want wanted wanted   Regular Verb
1009 Want out wanted wanted   Regular Verb
1010 Warble warbled warbled   Regular Verb
1011 Warm warmed warmed   Regular Verb
1012 Warm up warmed warmed   Regular Verb
1013 Warn warned warned   Regular Verb
1014 Warp warped warped   Regular Verb
1015 Warrant warranted warranted   Regular Verb
1016 Wash washed washed   Regular Verb
1017 Wash away washed washed   Regular Verb
1018 Wash down washed washed   Regular Verb
1019 Wash out washed washed   Regular Verb

กริยา 3 ช่อง หมวด Y

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
1020 Yank yanked yanked   Regular Verb
1021 Yap yapped yapped   Regular Verb
1022 Yawn yawned yawned   Regular Verb
1023 Yellow yellowed yellowed   Regular Verb
1024 Yelp yelped yelped   Regular Verb
1025 Yield yielded yielded   Regular Verb
1026 Yield to yielded yielded   Regular Verb

กริยา 3 ช่อง หมวด Z

# กริยา 3 ช่อง ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย หมวด
1027 Zest zested zested   Regular Verb
1028 Zigzag zigzagged zigzagged   Regular Verb
1029 Zip zipped zipped   Regular Verb
1030 Zip around zipped zipped   Regular Verb
1031 Zip by zipped zipped   Regular Verb
1032 Zip it zipped zipped   Regular Verb
1033 Zip up zipped zipped   Regular Verb
1034 Zone zoned zoned   Regular Verb
1035 Zone in zoned zoned   Regular Verb
1036 Zone in on zoned zoned   Regular Verb
1037 Zone out zoned zoned   Regular Verb

 

หากหาคำกริยา 3 ช่องคำไหนไม่เจอ สามารถกดค้นหา กริยา 3 ช่อง ได้เลย แล้วพิมพ์คำค้นที่ต้องการ

กริยา 3 ช่อง รวมหมวด A-Z (ต่อ 3)