กริยาช่อง 3

กริยาช่อง 3
กริยาช่อง 3

สัปดาห์ก่อนเราได้รู้จักกริยาช่อง 2 ไปแล้ว วันนี้เรามารู้จักกริยาช่อง 3 หรือกริยาช่องที่ 3 จากเรื่องกริยา 3 ช่อง กันต่อเลย

เนื่องด้วยในภาษาอังกฤษแบ่งคำกริยาออกเป็น 3 ช่อง เพื่อแบ่งแยกและบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 3 ช่วง คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

 

แต่เดี๋ยวก่อน อย่าเพิ่งคิดว่า กริยาช่องที่ 3 จะเป็นคำกริยาใน Future Tense กาล อนาคต นะ

โดยที่กริยาช่อง 3 นั้นจะใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต ต่างหากหล่ะ แล้วมันจะต่างอะไรกับกริยาช่องที่ 2 หล่ะ เดี๋ยววันนี้เราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่า

 

กริยาช่อง 3 ใช้ตอนไหน?

เราใช้กริยาช่องที่ 2 กับกล่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงไปอย่างสมบูรณ์ทั้งในปัจจุบันและอดีต

 

Tense กับ กริยาช่อง 3

กริยาช่อง 3 ใช้กับ Tense กลุ่ม Perfect

  • Present Perfect = subject + has/have + v.3
  • Part Perfect = subject + had + v.3
  • Future Prefect = subject + will/shall + have + v.3

*กริยาช่อง 2 ใช้กับ Past Simple อย่างเดียว  มีรูปประโยคเป็น subject + v.2  

 

ความสำคัญของกริยาช่อง 3

ในรูปประโยคของภาษาอังกฤษนั้นประกอบไปด้วย ประธาน กริยา กรรม และคำขยายอื่น ๆ ทั้งนี้หากจะแยกประโยคว่าเกิดขึ้นเวลาไหนนั้นสามารถดูได้รูปของคำกริยาของประโยคนั้น ๆ หากประโยคขาดคำกริยา ความหมายอาจจะผิดเพี้ยน และไม่สามารถทราบเหตุการณ์อดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้เลย เพราะว่าจะกลายเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์

  • กริยาช่องที่ 1 = ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
  • กริยาช่องที่ 2 = ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
  • กริยาช่องที่ 3 = ใช้กล่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงไปอย่างสมบูรณ์ทั้งในปัจจุบันและอดีต (คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ passive voice)

 

คำศัพท์กริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน

ประเภทที่ 1 : Irregular Verb (กริยาอปกติ)

ลำดับช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปล
1AwakeAwokeAwokenตื่น
2BeWas, WereBeenเป็น,อยู่,คือ
3BearBoreBornทน
4BeatBeatBeatตี
5BecomeBecameBecomeกลายเป็น
6BeginBeganBegunเริ่ม
7BendBentBentหัก, งอ
8BesetBesetBesetโอบล้อมรอบด้าน
9BetBetBetพนัน
10BidBid/BadeBid/Biddenประมูล
11BindBoundBoundผูกติดกัน
12BiteBitBittenกัด
13BleedBledBledเลือดออก
14BlowBlewBlownเป่า
15BreakBrokeBrokenแตก, หัก
16BreedBredBredผสมพันธ์
17BringBroughtBroughtนำมา
18BroadcastBroadcastBroadcastออกอากาศ
19BuildBuiltBuiltสร้าง
20BurnBurned/BurntBurned/Burntเผา
21BurstBurstBurstระเบิดออก
22BuyBoughtBoughtซื้อ
23CastCastCastหล่อ
24CatchCaughtCaughtจับ
25OoseChoseChosenเลือก
26ClingClungClungพิง
27ComeCameComeมา
28CostCostCostมีราคา
29CreepCreptCreptคืบคลาน
30CutCutCutตัด
31DealDealtDealtจัดการ
32DigDugDugขุด
33DiveDived/DoveDivedกระโดดน้ำ
34DoDidDoneทำ
35DrawDrewDrawnวาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงิน
36DreamDreamed/DreamtDreamed/Dreamtฝัน
37DriveDroveDrivenขับรถ
38DrinkDrankDrunkดื่ม
39EatAteEatenกิน
40FallFellFallenล้ม
41FeedFedFedให้อาหารสัตว์
42FeelFeltFeltรู้สึก
43FightFoughtFoughtต่อสู้
44FindFoundFoundพบ
45FitFitFitพอเหมาะ
46FleeFledFledหลบหนี
47FlingFlungFlungเขวี้ยง
48FlyFlewFlownบิน, นั่งเครื่องบิน
49ForbidForbadeForbiddenห้าม
50ForgetForgotForgottenลืม
51ForegoForewentForegoneยอม, ไม่เอา
52ForgoForwentForgoneยอม, ไม่เอา
53ForgiveForgaveForgivenให้อภัย
54ForsakeForsookForsakenสละ, ละทิ้ง
55FreezeFrozeFrozenหยุด, เป็นน้ำแข็ง
56GetGotGottenได้
57GiveGaveGivenให้
58GoWentGoneไป
59GrindGroundGroundบด
60GrowGrewGrownเจริญงอกงาม
61HangHungHungแขวน
62HangHungedHangedแขวนคอ
63HearHeardHeardได้ยิน
64HideHidHiddenซ่อน
65HitHitHitตี
66HoldHeldHeldถือ
67HurtHurtHurtทำร้าย
68KeepKeptKeptเก็บรักษา
69KneelKneltKneltคุกเข่า
70KnitKnitKnitถัก
71KnowKnewKnowรู้จัก
72LayLaidLaidวางไข่
73LeadLedLedนำ
74LeapLeaped/LeptLeaped/Leptกระโดด
75LearnLearned/LearntLearned/Learntเรียน
76LeaveLeftLeftออกจาก
77LendLentLentให้ยืม
78LetLetLetอนุญาต
79LieLayLainนอนลง
80LightLighted/LitLightedจุดไฟ
81LoseLostLostทำหาย
82MakeMadeMadeทำ
83MeanMeantMeantหมายถึง
84MeetMetMetพบ
85MisspellMisspelled /MisspeltMisspelled/ Misspeltสะกดผิด
86MistakeMistookMistakenทำผิด
87MowMowedMowed/Mownตัดหญ้า
88OvercomeOvercameOvercomeเอาชนะ
89OverdoOverdidOverdoneทำมากเกินไป
90OvertakeOvertookOvertakenตามทัน
91OverthrowOverthrewOverthrownปลดจากตำแหน่ง
92PayPaidPaidจ่าย
93PleadPledPledอ้อนวอน, ขอโทษ
94ProveProvedProved/Provenพิสูจน์
95PutPutPutวาง
96QuitQuitQuitเลิก
97ReadReadReadอ่าน
98RidRidRidขจัด
99RideRodeRiddenขี่
100RingRangRungกรดกริ่ง
101RiseRoseRisenลุกขึ้น
102RunRanRunวิ่ง
103SawSawedSawed/Sawnเลื่อย
104SaySaidSaidพูด
105SeeSawSeenเห็น
106SeekSoughtSoughtค้นหา
107SellSoldSoldขาย
108SendSentSentส่ง
109SetSetSetจัดวาง
110SewSewedSewed/Sewnเย็บ
111ShakeShookShakenสั่น
112ShaveShavedShaved/Shavenโกน
113ShearShoreShornตัดขนแกะ
114ShedShedShedเท, กันน้ำ, ทิ้ง
115ShineShoneShoneเปล่งแสง
116ShoeShoedShoed/Shodซ่อมรองเท้า
117ShootShotShotยิง
118ShowShowedShowed/Shownแสดง
119ShrinkShrankShrunkหด
120ShutShutShutปิด
121SingSangSungร้องเพลง
122SinkSankSunkจม
123SitSatSatนั่ง
124SleepSleptSleptนอน
125SlaySlewSlainฆ่า
126SlideSlidSlidเลื่อน
127SlingSlungSlung ขว้าง, คล้อง
128SlitSlitSlitสอดกรีดตามยาว
129SmiteSmoteSmittenตีอย่างแรง
130SowSowedSowed/Sownหว่านพืช
131SpeakSpokeSpokenพูด
132SpeedSpedSpedเร่งความเร็ว
133SpendSpentSpentใช้จ่าย
134SpillSpilled/SpiltSpilled/Spiltทำหก
135SpinSpunSpunปั่น
136SpitSpit/SpatSpitบ้วนน้ำลาย
137SplitSplitSplitแยกออกจากกัน
138SpreadSpreadSpreadแผ่
139SpringSprang/SprungSprungกระโดด
140StandStoodStoodยืน
141StealStoleStolenขโมย
142StickStuckStuckติดอยู่กับ
143StingStungStungปล่อยเหล็กไน
144StinkStankStunkเหม็น
145StrideStrodStriddenเดินก้าวยาว ๆ
146StrikeStruckStruckตี
147StringStrungStrungขึ้นสาย, ร้อยลูกปัด
148StriveStroveStrivenดิ้นรน ต่อสู้
149SwearSworeSwornสาบาน
150SweepSweptSweptกวาด
151SwellSwelledSwelled/Swollenบวม
152SwimSwamSwumว่ายน้ำ
153SwingSwungSwungแกว่ง
154TakeTookTakenนำไป
155TeachTaughtTaughtสอน
156TearToreTornฉีก
157TellToldToldบอก
158ThinkThoughtThoughtคิด
159ThriveThrived/ThroveThrivedเติบโต
160ThrowThrewThrownขว้าง
161ThrustThrustThrustผลักเข้าไปอย่างรุนแรงและทันที
162TreadTrodTroddenเดิน
163UnderstandUnderstoodUnderstoodเข้าใจ
164UpholdUpheldUpheldยกไว้
165UpsetUpsetUpsetเสียใจ
166WakeWokeWokenตื่น
167WearWoreWornสวม
168WeaveWeaved/WoveWeaved/Wovenทอ
169WedWedWedแต่งงาน
170WeepWeptWeptร้องไห้
171WindWoundWoundไขลาน
172WinWonWonชนะ
173WithholdWithheldWithheldเก็บไว้
174WithstandWithstoodWithstoodทนฟ้าทนฝน
175WringWrungWrungบิด
176WriteWroteWrittenเขียน

 

 

 

ประเภทที่ 2 : Regular Verb (กริยาปกติ) เติม ed

Noช่อง 1ช่อง 2ช่อง 3แปล
1AbandonAbandonedAbandonedละทิ้ง
2AbaseAbasedAbasedลดตัว
3AbbreviateAbbreviatedAbbreviatedตัดทอน
4AbdicateAbdicatedAbdicatedทำให้ถอนตัว
5AberrateAberratedAberratedเถลไถล
6AbetAbettedAbettedให้กำลังใจ
7AbhorAbhorredAbhorredเกลียด
8AbjureAbjuredAbjuredสละ
9AnswerAnsweredAnsweredตอบ (คำถาม) รับ (โทรศัพท)
10ArriveArrivedArrivedมาถึง ไปถึง
11AttendAttendedAttended(เข้าร่วม) ประชุม
12BegBeggedBeggedขอ
13CallCalledCalledเรียก โทรหา
14ChangeChangedChangedเปลี่ยน
15CleanCleanedCleanedทำความสะอาด
16CookCookedCookedทำอาหาร
17CryCriedCriedร้องไห้
18DanceDancedDancedเต้นรำ
19DeliverDeliverdDeliverdส่งถึงที่
20DieDiedDiedตาย
21DropDroppedDropped(น้ำ) หยด
22EndEndedEndedจบ
23FixFixedFixedซ่อม
24HateHatedHatedเกลียด
25HelpHelpedHelpedช่วย
26KissKissedKissedจูบ
27LiftLiftedLiftedยก
28ListenListenedListenedฟัง
29LiveLivedLivedอาศัยอยู่
30LookLookedLookedมอง
31LoveLovedLovedรัก
32MoveMovedMovedย้าย ขยับ
33NeedNeededNeededต้องการ
34PaintPaintedPaintedวาดภาพ ระบายสี
35PlanPlannedPlannedวางแผน
36PlayPlayedPlayedเล่น
37RainRainedRaindฝนตก
38ReturnReturnedReturnedกลับคืน
39ServeServedServedเสิร์ฟ
40ShopShoppedShoppedจ่ายตลาด
41SmokeSmokedSmokedสูบบุหรี่
42SneezeSneezedSneezedจาม
43SnowSnowedSnowedหิมะตก
44StayStayedStayedพักอาศัย
45StopStoppedStoppedหยุด
46StudyStudiedStudiedเรียน
47TalkTalkedTalkedสนทนา
48TravelTravelledTravelledท่องเที่ยว
49VisitVisitedVisitedเยี่ยม เที่ยว
50WaitWaitedWaitedรอ

 


อย่าสับสนนะจ๊ะ คำไหนเติม ed ก็ง่ายหน่อย ส่วนคำไหนเปลี่ยนรูปก็ท่องกันไว้หล่ะกัน

กดที่ลิงก์ เพื่อดู กริยา 3 ช่อง ทั้งหมด

หรือกด ค้นหา กริยา 3 ช่อง รายคำ

 


อ่านต่อเพิ่มเติม

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยาช่อง 3"