กริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง ภาษาอังกฤษ

เรียนกริยา 3 ช่อง คำอ่าน คําแปล ตารางกริยา3ช่อง หลักการใช้ Verb 3 ช่อง แบ่งเป็น verb กริยา ช่องที่ 1 (Present) ช่องที่ 2 (Past) ช่องที่ 3 (Past Participle)

หลายคนอาจสงสัยว่าที่เรียกว่ากริยา 3 ช่องแท้จริงแล้วคืออะไร หลายที่ให้ข้อมูลไม่เหมือนกัน แต่จากนี้ไปให้เข้าใจตามนี้นะ ว่า กริยา3ช่อง คือการเรียกชื่อรวม ๆ ของการผันคำกริยาภาษาอังกฤษ (ต่างจากภาษาไทยที่ไม่เปลี่ยนรูปคำกริยาแม้จะต่างกาลเวลากัน) ซึ่ง Tense ทั้งหมด 12 อันนั้นต้องใช้ความรู้เรื่องกริยา 3 ช่องประกอบความเข้าใจแน่นอน

 

บางครั้งเราจะเห็นบางที่บอกว่า กริยา 3 ช่อง คือ Irregular Verb ซึ่งไม่ถูกทั้งหมดนะจ๊ะ

กริยา 3 ช่อง คืออะไร?

กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่อง เพื่อบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลา แยกเป็น กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต และกริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ Passive Voice ด้วย

กริยา 3 ช่อง ใช้ยังไง?

กริยา 3 ช่อง ใช้ในแต่ละ Tense จึงมี 3 ช่อง 3 ช่วงเวลาหลัก เพื่อบอกช่วงเวลาของเหตุการณ์ ดังนี้

 • กริยาช่อง 1 (Base Form/Infinitive) เล่าเหตุการณ์ทั่วไปหรือปัจจุบัน 
 • กริยาช่อง 2 (Past Simple) บอกเล่าเรื่องในอดีต
 • กริยาช่อง 3 (Past Participle) บอกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นแล้ว คือคำกริยาที่ใช้ใน Perfect Tense ทุกชนิด รวม Passive Voice และ Past Participle

กริยา 3 ช่อง ภาษาอังกฤษ Irregular verb Verb form กริยาช่อง 1 Base Form กริยาช่อง 2 Simple Past Tense กริยาช่อง 3 Perfect Tense, Passive Voice , Past Participle คืออะไร มีกี่ประเภท

 

 เราได้ทำการคัดคำ กริยา 3 ช่อง (จากทั้งหมดมากกว่า 1,000 คำ) มาแค่ที่ใช้บ่อย เหลือเพียง 380 คำ มาให้แล้ว 

รวมกริยา 3 ช่องทั้งสองแบบตามตารางด้านล่างนี้ เลื่อนดูได้เลย 

1. Irregular Verb กริยาอปกติ

เรียบเรียงกริยา 3 ช่อง แบบ Irregular verb หรือคำกริยาที่ต้องเปลี่ยนรูปคำศัพท์ของช่อง 2 หรือช่อง 3 เป็นตัวอย่าง ดังนี้

No.ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปล
1abideabodeabodeยึดถือ
2amwasbeenเป็น, อยู่, คือ
3arewerebeenเป็น, อยู่, คือ
4arisearosearisenเกิดขึ้น
5awakeawokeawokenตื่น
6backslidebackslidbacksliddenย้อนกลับ
7bewas / werebeenเป็น, อยู่, คือ
8bearboreborneทน, พยุง, ให้กำเนิด
9beatbeatbeatตี
10becomebecamebecomeกลายเป็น
11begetbegot / begatbegottenก่อให้เกิด
12beginbeganbegunเริ่ม
13bendbentbentหัก, งอ
14beseechbesoughtbesoughtขอความกรุณา
15besetbesetbesetโอบล้อมรอบด้าน
16betbetbetพนัน
17bidbid / badebid / biddenประมูล
18bindboundboundผูกติดกัน
19bitebitbittenกัด
20bleedbledbledเลือดออก
21blowblewblownเป่า
22breakbrokebrokenแตก, หัก
23breedbredbredผสมพันธุ์
24bringbroughtbroughtนำมา
25broadcastbroadcastbroadcastออกอากาศ
26browbeatbrowbeatbrowbeatenรังแก
27buildbuiltbuiltสร้าง
28burnburntburntเผา
29burstburstburstระเบิดออก
30bustbustbustจับกุม, ต่อย
31buyboughtboughtซื้อ
32castcastcastหล่อ
33catchcaughtcaughtจับ
34chidechidchidedตะเพิด
35choosechosechosenเลือก
36clingclungclungพิง
37comecamecomeมา
38costcostcostมีราคา
39creepcreptcreptคืบคลาน
40crossbreedcrossbredcrossbredเอาพันธุ์ต่างชนิดมาผสมกัน
41crowcrewcrowedคุยโม้, ขัน, ร้อง
42cutcutcutตัด
43dealdealtdealtจัดการ
44digdugdugขุด
45divedovedivedกระโดดน้ำ
46dodiddoneทำ
47drawdrewdrawnวาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงิน
48dreamdreamtdreamtฝัน
49drinkdrankdrunkดื่ม
50drivedrovedrivenขับรถ
51dwelldweltdweltอาศัยอยู่
52eatateeatenกิน
53fallfellfallenล้ม
54feedfedfedให้อาหารสัตว์
55feelfeltfeltรู้สึก
56fightfoughtfoughtต่อสู้
57findfoundfoundพบ
58fitfitfitเตรียม, พอดี, ติด
59fleefledfledหลบหนี
60flingflungflungเขวี้ยง
61flyflewflownบิน, นั่งเครื่องบิน
62forbidforbadeforbiddenห้าม
63forecastforecastforecastพยากรณ์
64foregoforewentforegoneยอม, ไม่เอา
65foreseeforesawforeseenคาด
66forgetforgotforgottenลืม
67forgiveforgaveforgivenให้อภัย
68forsakeforsookforsakenสละ, ละทิ้ง
69freezefrozefrozenหยุด, เป็นน้ำแข็ง
70getgotgottenได้
71givegavegivenให้
72gowentgoneไป
73grindgroundgroundบด
74growgrewgrownเจริญงอกงาม
75hanghungedhangedแขวนคอ
76havehadhadมี
77hearheardheardได้ยิน
78hewhewhewnฟัน, สับ, โค่น, ตัด
79hidehidhiddenซ่อน
80hithithitตี
81holdheldheldถือ
82hurthurthurtทำร้าย
83interweaveinterwoveinterwovenคลุกเคล้า
84iswasbeenเป็น, อยู่, คือ
85keepkeptkeptเก็บรักษา
86kneelkneltkneltคุกเข่า
87knitknitknitถัก
88knowknewknownรู้จัก
89laylaidlaidวางไข่
90leadledledนำ
91leanleantleantยัน
92leapleptleptกระโดด
93learnlearntlearntเรียน
94leaveleftleftออกจาก
95lendlentlentให้ยืม
96letletletอนุญาต
97lielaylainนอนลง
98lightlitlitจุดไฟ
99loselostlostทำหาย
100makemademadeทำ, สร้าง
101meanmeantmeantหมายถึง
102meetmetmetพบ
103misleadmisledmisledทำให้เข้าใจผิด
104misspellmisspeltmisspeltสะกดผิด
105mistakemistookmistakenทำผิด
106mowmowedmowed/mownตัดหญ้า
107outbidoutbadeoutbiddenประมูลสูงกว่า
108outgrowoutgrewoutgrownเจริญเร็วกว่า
109outshineoutshoneoutshoneบดบังรัศมี
110overbidoverbadeoverbiddenให้ราคาสูงเกินไป
111overcastovercastovercastมืดครึ้ม
112overcomeovercameovercomeเอาชนะ
113overdooverdidoverdoneทำมากเกินไป
114overdrawoverdrewoverdrawnเรียกร้องมากไป
115overfeedoverfedoverfedให้อาหารมากไป
116overhangoverhungoverhungสิ่งที่แขวนอยู่
117overrunoverranoverrunบุกรุก
118overseeoversawoverseenกำกับ
119overtakeovertookovertakenตามทัน
120overthrowoverthrewoverthrownปลดจากตำแหน่ง
121paypaidpaidจ่าย
122pleadpledpledอ้อนวอน, ขอโทษ
123proveprovedprovenพิสูจน์
124putputputวาง
125quitquitquitออกจาก, เลิก, หยุด, ละทิ้ง, ลาออก
126readreadreadอ่าน
127rebuildrebuiltrebuiltสร้างใหม่
128recastrecastrecastแต่งใหม่
129recutrecutrecutตัดทอน
130redoredidredoneทำซ้ำ
131redrawredrewredrawnเขียนใหม่
132regrindregroundregroundลับคม
133relearnrelearntrelearntเรียนรู้
134remakeremaderemadeทำใหม่
135resellresoldresoldขายต่อ
136resetresetresetตั้งค่าใหม่
137retakeretookretakenเอาคืน
138ridridridขจัด
139rideroderiddenขี่
140ringrangrungกรดกริ่ง
141riseroserisenลุกขึ้น
142runranrunวิ่ง
143sawsawedsawnเลื่อย
144saysaidsaidพูด
145seesawseenเห็น
146seeksoughtsoughtค้นหา
147sellsoldsoldขาย
148sendsentsentส่ง
149setsetsetจัดวาง
150sewsewedsewnเย็บ
151shakeshookshakenสั่น
152shaveshoveshavenโกน
153shearshoreshornตัดขนแกะ
154shedshedshedเท, กันน้ำ, ทิ้ง
155shineshoneshoneเปล่งแสง
156shoeshodshodซ่อมรองเท้า
157shootshotshotยิง
158showshowedshownแสดง
159shrinkshrankshrunkหด
160shutshutshutปิด
161singsangsungร้องเพลง
162sinksanksunkจม
163sitsatsatนั่ง
164slayslewslainฆ่า
165sleepsleptsleptนอน
166slideslidslidเลื่อน
167slingslungslungขว้าง, ปา
168slitslitslitสอดกรีดตามยาว
169smellsmeltsmeltกลิ่น
170smitesmotesmittenตีอย่างแรง
171sowsowedsownหว่านพืช
172speakspokespokenพูด
173speedspedspedเร่งความเร็ว
174spellspeltspeltสะกด
175spendspentspentใช้จ่าย
176spillspiltspiltทำหก
177spinspunspunปั่น
178spitspitspitบ้วนน้ำลาย
179splitsplitsplitแยกออกจากกัน
180spoilspoiltspoiltเสีย, ทำให้เสีย, ทำให้แย่
181spreadspreadspreadแผ่
182springsprangsprungกระโดด
183standstoodstoodยืน
184stealstolestolenขโมย
185stickstuckstuckติดอยู่กับ
186stingstungstungปล่อยเหล็กไน
187stinkstankstunkเหม็น
188strewstrewedstrewnโรย
189stridestrodstriddenเดินก้าวยาว ๆ
190strikestruckstruckตี
191stringstrungstrungขึ้นสาย, ร้อยลูกปัด
192strivestrovestrivenดิ้นรน, ต่อสู้
193swearsworeswornสาบาน
194sweatsweatsweatเหงื่อ
195sweepsweptsweptกวาด
196swellswelledswollenบวม
197swimswamswumว่ายน้ำ
198swingswungswungแกว่ง
199taketooktakenนำไป
200teachtaughttaughtสอน
201teartoretornฉีก
202telltoldtoldบอก
203thinkthoughtthoughtคิด
204thrivethrovethrivedเติบโต
205throwthrewthrownขว้าง
206thrustthrustthrustเสือกเข้าไป
207treadtrodtroddenเดิน
208undergounderwentundergoneได้รับ
209undersellundersoldundersoldกดราคา
210understandunderstoodunderstoodเข้าใจ
211undertakeundertookundertakenรับปาก
212underwriteunderwroteunderwrittenรับประกัน
213undoundidundoneแก้
214unstickunstuckunstuckถอด
215unwindunwoundunwoundคลี่คลาย
216upholdupheldupheldยกไว้
217upsetupsetupsetเสียใจ
218wakewokewokenตื่น
219wearworewornสวม
220weavewovewovenทอ
221wedwedwedแต่งงาน
222weepweptweptร้องไห้
223wetwetwetเปียก
224winwonwonชนะ
225windwoundwoundไขลาน
226withdrawwithdrewwithdrawnถอน
227withstandwithstoodwithstoodทนฟ้าทนฝน
228wrapwraptwraptห่อ
229wringwrungwrungบิด
230writewrotewrittenเขียน
 กริยา 3 ช่อง Irregular Verbs ทั้งหมด

 

2. Regular Verb กริยาปกติ (เติม ed)

เรียบเรียงกริยา 3 ช่อง แบบ Regular verb หรือคำกริยาที่ไม่ต้องเปลี่ยนรูปคำศัพท์ของช่อง 2 หรือช่อง 3 ให้เติม -ed ตามหลังช่อง 1 ได้เลย เพื่อเป็นตัวอย่าง ดังนี้

No.ช่องที่ 1ช่องที่ 2ช่องที่ 3แปล
1abandonabandonedabandonedละทิ้ง
2acknowledgeacknowledgedacknowledgedรับทราบ
3adoptadoptedadoptedนำมาใช้
4adoreadoredadoredรัก, ชื่นชอบ
5adornadornedadornedประดับ
6agonizeagonizedagonizedทนทุกข์ทรมาน
7allegoriseallegorisedallegorisedเปรียบเทียบ
8allegorizeallegorizedallegorizedเปรียบเทียบ
9answeransweredansweredตอบ, รับสาย
10antagoniseantagonisedantagonisedทำให้ไม่ถูกกัน
11antagonizeantagonizedantagonizedทำให้ไม่ถูกกัน
12arrivearrivedarrivedมาถึง, ไปถึง
13askaskedaskedถาม
14beadbeadedbeadedประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆ
15beambeamedbeamedยิ้มกว้าง, แผ่รังสี
16beatifybeatifiedbeatifiedตกแต่ง
17bedbeddedbeddedฝังลงไป
18bedeckbedeckedbedeckedประดับ
19begbeggedbeggedขอ
20behavebehavedbehavedประพฤติ, ทำงาน
21beheadbeheadedbeheadedตัดหัว, ประหาร
22bejewelbejeweledbejeweledประดับด้วยเพชรพลอย
23belchbelchedbelchedเรอ
24believebelievedbelievedเชื่อ
25bellowbellowedbellowedร้อง, แผดเสียง
26belongbelongedbelongedเป็นของ
27beltbeltedbeltedคาดเข็มขัด
28bemusebemusedbemusedทำให้ตะลึง
29benumbbenumbedbenumbedทำให้หมดสติ
30bequeathbequeathedbequeathedยกมรดกให้
31bereavebereavedbereavedทำให้สูญเสีย
32berthberthedberthedเทียบเรือ
33besiegebesiegedbesiegedล้อม
34bestowbestowedbestowedประทาน, มอบ
35betraybetrayedbetrayedทรยศ
36betrothbetrothedbetrothedหมั้น
37betterbetteredbetteredดีกว่า
38bevelbeveled / bevelledbeveled / bevelledเอียง
39bewitchbewitchedbewitchedทำให้หลงเสน่ห์
40bleatbleatedbleatedพร่ำบ่น
41brainwashbrainwashedbrainwashedล้างสมอง
42breathebreathedbreathedหายใจ
43callcalledcalledเรียก โทรหา
44categorisecategorisedcategorisedจำแนกประเภท
45categorizecategorizedcategorizedจำแนกประเภท
46changechangedchangedเปลี่ยน
47cheatcheatedcheatedโกง
48cleancleanedcleanedทำความสะอาด
49cleavecleavedcleavedทำให้แยกออก, กระจาย
50closeclosedclosedปิด
51condolecondoledcondoledแสดงความเสียใจ
52cookcookedcookedทำอาหาร
53createcreatedcreatedสร้าง
54crycriedcriedร้องไห้
55dancedanceddancedเต้นรำ
56decidedecideddecidedตัดสิน
57defeatdefeateddefeatedพ่ายแพ้
58delineatedelineateddelineatedวาดภาพ
59deliverdeliverddeliverdส่งถึงที่
60diedieddiedตาย
61disgorgedisgorgeddisgorgedคาย, พ่น
62displaydisplayeddisplayedแสดง
63documentdocumenteddocumentedใช้เอกสารประกอบ
64dodderdoddereddodderedสั่น
65dodgedodgeddodgedหลบ
66dogmatisedogmatiseddogmatisedพูดอย่างดื้อรั้น
67dogmatizedogmatizeddogmatizedพูดอย่างดื้อรั้น
68doledoleddoledบริจาคเพื่อการกุศล
69domesticatedomesticateddomesticatedทำให้เชื่อง
70dominatedominateddominatedครอบงำ
71dondoneddonedสวม
72donatedonateddonatedบริจาค
73dopedopeddopedเจือสาร, กระตุ้นด้วยยากระตุ้น
74dotdoteddotedจุด
75dotedoteddotedหลงใหล, ให้ความรักมากเกินไป
76doubledoubleddoubledทำเป็นสองเท่า
77doubtdoubteddoubtedสงสัย
78downloaddownloadeddownloadedดาวน์โหลด
79dozedozeddozedเคลิ้ม
80dreaddreadeddreadedกลัว, กลัวมาก
81encloseenclosedenclosedล้อมรอบ, ใส่, ห่อหุ้ม
82endorseendorsedendorsedรับรอง
83endowendowedendowedบริจาค
84entreatentreatedentreatedวิงวอน, อ้อนวอน
85enucleateenucleatedenucleatedเจาะ 
86featherfeatheredfeatheredปกคลุมด้วยขนนก
87fidgetfidgetedfidgetedอยู่ไม่สุข
88finishfinishedfinishedเสร็จสิ้น
89heatheatedheatedทำให้ร้อน,ทำให้อุ่น
90helphelpedhelpedช่วย
91idolizeidolizedidolizedเทอดทูน, เลื่อมใสมากเกินไป
92illtreatilltreatedilltreatedการรักษา
93invigorateinvigoratedinvigoratedเติมพลัง
94likelikedlikedชอบ
95listenlistenedlistenedฟัง
96livelivedlivedอาศัยอยู่
97looklookedlookedมอง
98lovelovedlovedรัก
99missmissedmissedพลาด
100mistreatmistreatedmistreatedทารุณ
101movemovedmovedย้าย, ขยับ
102nauseatenauseatednauseatedทำให้ไม่สบาย
103needneededneededต้องการ
104negotiatenegotiatednegotiatedต่อรอง, เจรจา
105openopenedopenedเปิด
106overheatoverheatedoverheatedทำให้ตื่นเต้นมากเกินไป
107paintpaintedpaintedวาดภาพ, ระบายสี
108pardonpardonedpardonedให้อภัย
109permeatepermeatedpermeatedซึม
110playplayedplayedเล่น
111procreateprocreatedprocreatedให้กำเนิด
112rainrainedrainedฝนตก
113readjustreadjustedreadjustedปรับใหม่
114readmitreadmitedreadmitedยอมให้เข้ามาใหม่
115recreaterecreatedrecreatedสร้างใหม่
116redoundredoundedredoundedมีผลต่อ
117reheatreheatedreheatedอุ่น
118reinvigoratereinvigoratedreinvigoratedประคองตัว
119repeatrepeatedrepeatedทำซ้ำ
120reseatreseatedreseatedเสียบ
121revisitrevisitedrevisitedทบทวน
122seatseatedseatedนั่ง
123seemseemedseemedดูเหมือน
124seetheseethedseethedพล่าน, โกรธ, เดือด
125startstartedstartedเริ่มต้น
126staystayedstayedพักอาศัย
127stopstoppedstoppedหยุด
128studystudiedstudiedเรียน
129talktalkedtalkedสนทนา
130threadthreadedthreadedทะลุผ่าน
131threatthreatedthreatedการคุกคาม
132threatenthreatenedthreatenedขู่
133torpedotorpedoedtorpedoedโจมตีด้วยตอร์ปิโด
134traveltravelledtravelledท่องเที่ยว
135treattreatedtreatedรักษา
136trytriedtriedลอง
137understudyunderstudiedunderstudiedศึกษาบทแทน
138unpleatunpleatedunpleatedคลี่ออก, แกะออก
139unseatunseatedunseatedไล่ออกจากตำแหน่ง
140unthreadunthreadedunthreadedเอาเส้นไหมออก
141useusedusedใช้
142visitvisitedvisitedเยี่ยม, เที่ยว
143waitwaitedwaitedรอ
144walkwalkedwalkedเดิน
145wantwantedwantedต้องการ
146washwashedwashedล้าง
147watchwatchedwatchedดู
148weatherweatheredweatheredรอดพ้นจากอุปสรรค
149whitewashwhitewashedwhitewashedล้างบาป
150workworkedworkedทำงาน
 กริยา 3 ช่อง Regular Verbs ทั้งหมด

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย แจกฟรี มีทั้งคำอ่าน คำแปล กริยา 3 ช่อง Verb form กริยาช่อง 1 Base Form กริยาช่อง 2 Simple Past Tense กริยาช่อง 3 Perfect Tense, Passive Voice , Past Participle

กริยา 3 ช่อง มีกี่แบบ?

กริยา 3 ช่อง ในภาษาอังกฤษ จะมีทั้งหมด 2 แบบ ดังนี้

 1. กริยา 3 ช่อง Irregular verb (กริยาอปกติ)
       - ดูทั้งหมด
 2. กริยา 3 ช่อง Regular verb (กริยาปกติ)
       - ดูทั้งหมด

 

ช่วงเวลาของกริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่องบ่งบอกถึง เหตุการณ์ ในแต่ละช่วงเวลาได้ดังนี้

กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน
กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต
กริยาช่องที่ 3 คือ อดีต เหตุการณ์ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นแล้ว ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ passive voice.

Base Form = ช่อง 1
Simple Past Tense = ช่อง 2
Past Participle = ช่อง 3

  


สื่อการเรียนกริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อย


Download .PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

กริยา 3 ช่อง พร้อมคำแปล
PDF 337KB
Download

Download .DOC

และเราได้เตรียมไฟล์ MS Word (.doc) แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลยเหมือนกัน

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย
DOC 287KB
Download

Download PDF กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย

สำหรับใครที่อยากได้กริยา 3 ช่อง ในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง กริยา 3 ช่อง ที่ใช้บ่อย
ดาวน์โหลด

 รู้หรือไม่?

 1. กริยา 3 ช่อง คืออะไร?

  กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษที่ใช้ในแต่ละ Tense จึงมี 3 ช่อง 3 ช่วงเวลาหลัก เพื่อบอกช่วงเวลาของเหตุการณ์

 2. กริยา 3 ช่อง มีกี่ประเภท?

  กริยา 3 ช่อง มี 2 ประเภท ได้แก่ 1.Irregular Verb กริยาอปกติ และ 2.Regular Verb กริยาปกติ (เติม ed)


 หมวดหมู่ กริยา 3 ช่อง

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยา 3 ช่อง ภาษาอังกฤษ"