คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

weak

weak = fragile / puny / limp / frail / feeble / scrawny

EN-TH Dictionary weak แปลว่า:

 1. (adj) กำเสาะ

 2. (adj) ขาดทักษะ, ขาดความสามารถ

 3. (adj) ซึ่งทำงานได้ไม่เต็มที่

 4. (adj) ซึ่งไม่อาจโน้มน้าวได้

 5. (adj) ทรพล

 6. (adj) ทุรพล

 7. (adj) บอบ

 8. (adj) ปวกเปียก

 9. (adj) อ่อนปวกเปียก

 10. (adj) อ่อนเปียก

 11. (adj) เจือจาง, จาง

 12. (adj) เสาะ

 13. (v) เสาะแสะ

 14. (adj) แพ้ง่าย, เอาชนะได้ง่าย

 15. (adj) ไม่แข็งแรง (ร่างกายและจิตใจ), อ่อนแอ, ปวกเปียก, เปราะบาง

 ภาพประกอบ

 • weak เป็นหนึ่งใน fragile และมีคำอื่น ๆ อีกดังนี้, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ weak ความหมายคล้ายกันกับ fragile แปลว่า เปราะบาง หมวด fragile

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

walk want waver wealth word work world write

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "weak"

 Synonyms – คำความหมายเหมือนกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่