ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "X-ing"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  X-ing

  แปลว่า บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  x-ing

  แปลว่า บริเวณรางรถไฟ ถนน หรือแม่น้ำ 2 สายตัดกันเป็นรูปกากบาท

  ประเภท N