ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "vegetarian"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  vegetarian

  แปลว่า คนที่กินแต่ผักเป็นอาหาร, คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์, คนกินมังสวิรัติ

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  vegetarian

  แปลว่า ซึ่งไม่กินเนื้อสัตว์, ซึ่งกินมังสวิรัติ

  ประเภท ADJ

 • 3/3

  vegetarian

  แปลว่า มังสวิรัติ

  เพิ่มเติม การงดเว้นกินเนื้อสัตว์

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "vegetarian"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
veggieนักมังสวิรัติ, คนกินแต่ผักเป็นอาหาร, คนถือศีลกินเจ
man-eaterสัตว์กินเนื้อคนเป็นอาหาร (เช่น เสือ, ฉลาม)
omnivoreคนหรือสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร
scavengerคนหรือสัตว์ที่กินซากสัตว์เป็นอาหาร
bellyfulปริมาณอาหารที่คนคนหนึ่งสามารถกินได้
veggyคนกินเจ, ผู้กินแต่อาหารจำพวกผัก
cannibalผู้ที่กินเนื้อคนสดๆ