• 1

  underweight

  แปลว่า ซึ่งมีน้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์, ซึ่งมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์

  ประเภท ADJ

 • 2

  underweight

  แปลว่า การมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์, การมีน้ำหนักน้อยเกินไป

  ประเภท N

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ EN-TH Dictionaryทั้งหมด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม