ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "skytrain"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  skytrain

  แปลว่า รถไฟลอยฟ้า

  ตัวอย่าง ประเทศไทยเริ่มมีการคมนาคมทางรถไฟลอยฟ้าเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

  เพิ่มเติม รถไฟใช้ไฟฟ้าที่วิ่งบนรางยกระดับสูง

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "skytrain"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
excellentlyลอยฟ้า
sky-highลอยฟ้า
ferris wheelชิงช้าสวรรค์, กระเช้าลอยฟ้า
railroadทางรถไฟ
trainรถไฟ
by trainทางรถไฟ