ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "(school) begin"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  (school) begin

  แปลว่า เปิดภาคเรียน

  ตัวอย่าง โรงเรียนเปิดภาคเรียนต้นเดือนพฤษภาคม

  ประเภท V

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "(school) begin"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
beginเปิดฉาก
term beginsเปิดภาคเรียน