คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "put into"

- มีทั้งหมด 10 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/10

  put into

  แปลว่า (เรือ) เทียบท่า, จอดเทียบ

  ประเภท PHRV

 • 2/10

  put into

  แปลว่า จัดอันดับ (ในการแข่งขัน)

  ประเภท PHRV

 • 3/10

  put into

  แปลว่า ทำให้อยู่ในสภาพ / ตำแหน่ง (ไม่ดี) เพราะ

  ประเภท PHRV

 • 4/10

  put into

  แปลว่า พยายามทำ (บางสิ่ง)

  ประเภท PHRV

 • 5/10

  put into

  แปลว่า มอบให้ (ดูแล), มอบ

  ประเภท PHRV

 • 6/10

  put into

  แปลว่า วางใน

  ประเภท PHRV

 • 7/10

  put into

  แปลว่า เพิ่ม, เสริม, เติม

  ประเภท PHRV

 • 8/10

  put into

  แปลว่า แปล (เป็นภาษา), พูดแสดงความคิด

  ประเภท PHRV

 • 9/10

  put into

  แปลว่า ใส่ (เสื้อผ้า), ปู (ผ้า)

  ประเภท PHRV

 • 10/10

  put into

  แปลว่า ใส่เงิน

  ประเภท PHRV

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "put into"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
introduceเพิ่ม, เสริม, เติม, แทรก
superimposeเพิ่มเติม, เพิ่ม, ใส่เติม, เสริม
additionสิ่งที่เพิ่ม, สิ่งที่เติม, สิ่งที่เสริม
superimpose onเสริมบน, เติมแต่งบน, เพิ่มใน

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน