ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "proverbial"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  proverbial

  แปลว่า ที่เกี่ยวกับสุภาษิต

  ประเภท ADJ

 • 2/2

  proverbial

  แปลว่า เป็นที่เลื่องลือ, เป็นที่รู้จักกันทั่วไป, ซึ่งเลื่องลือ, ซึ่งขึ้นชื่อ

  ประเภท ADJ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "proverbial"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
celebrateบันลือ
reputedlyอย่างเลื่องลือ
well-knownซึ่งมีชื่อเสียง, ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี, เป็นที่รู้จัก, เลื่องลือ
reputedเป็นที่เลื่องลือว่า, เชื่อกันว่า
prestigeกิตติคุณ
fameชื่อเสียง, กิตติศัพท์, ความเลื่องลือ
be famousโด่งดัง
glorious biographyเกียรติประวัติ
be renownedเลื่องชื่อ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน