ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "proverbial"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  proverbial

  แปลว่า เป็นที่เลื่องลือ, เป็นที่รู้จักกันทั่วไป, ซึ่งเลื่องลือ, ซึ่งขึ้นชื่อ

  ประเภท ADJ

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  proverbial

  แปลว่า ที่เกี่ยวกับสุภาษิต

  ประเภท ADJ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "proverbial"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
well-knownซึ่งมีชื่อเสียง, ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี, เป็นที่รู้จัก, เลื่องลือ
celebrateบันลือ