• 1

  proverb

  แปลว่า คนหรือสิ่งที่เป็นตัวแทนของลักษณะบางอย่าง

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 2

  proverb

  แปลว่า ภาษิต

  ตัวอย่าง เขาจบคำปราศรัยของเขาลงด้วยภาษิตบทหนึ่ง

  เพิ่มเติม ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 3

  proverb

  แปลว่า ภาษิต, สุภาษิต, คำพังเพย

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 4

  proverb

  แปลว่า สุภาษิต

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 5

  proverb

  แปลว่า สุภาษิต

  ตัวอย่าง สุภาษิตไทยมีคติสอนใจที่ดีแฝงอยู่

  เพิ่มเติม ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติสอนใจ

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

ค้นหาบ่อย

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ EN-TH Dictionaryทั้งหมด

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม