ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "proverb"

- มีทั้งหมด 5 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/5

  proverb

  แปลว่า ภาษิต

  ตัวอย่าง เขาจบคำปราศรัยของเขาลงด้วยภาษิตบทหนึ่ง

  เพิ่มเติม ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale
 • 2/5

  proverb

  แปลว่า คนหรือสิ่งที่เป็นตัวแทนของลักษณะบางอย่าง

  ประเภท N

 • 3/5

  proverb

  แปลว่า ภาษิต, สุภาษิต, คำพังเพย

  ประเภท N

 • 4/5

  proverb

  แปลว่า สุภาษิต

  ประเภท N

 • 5/5

  proverb

  แปลว่า สุภาษิต

  ตัวอย่าง สุภาษิตไทยมีคติสอนใจที่ดีแฝงอยู่

  เพิ่มเติม ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติสอนใจ

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "proverb"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
buddhist proverbพุทธภาษิต
buddha's proverbsพระพุทธภาษิต
adageภาษิต, คติพจน์, สุภาษิต
mottoภาษิต, คติ, คำขวัญ, หลักความประพฤติ