ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "proverb"

- มีทั้งหมด 5 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/5

  proverb

  แปลว่า คนหรือสิ่งที่เป็นตัวแทนของลักษณะบางอย่าง

  ประเภท N

 • 2/5

  proverb

  แปลว่า ภาษิต

  ตัวอย่าง เขาจบคำปราศรัยของเขาลงด้วยภาษิตบทหนึ่ง

  เพิ่มเติม ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ

  ประเภท N

 • 3/5

  proverb

  แปลว่า ภาษิต, สุภาษิต, คำพังเพย

  ประเภท N

 • 4/5

  proverb

  แปลว่า สุภาษิต

  ประเภท N

 • 5/5

  proverb

  แปลว่า สุภาษิต

  ตัวอย่าง สุภาษิตไทยมีคติสอนใจที่ดีแฝงอยู่

  เพิ่มเติม ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติสอนใจ

  ประเภท N

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "proverb"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
buddhist proverbพุทธภาษิต
buddha's proverbsพระพุทธภาษิต
adageภาษิต, คติพจน์, สุภาษิต
mottoภาษิต, คติ, คำขวัญ, หลักความประพฤติ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน