ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "parable"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    parable

    แปลว่า เรื่องสั้นที่สั่งสอนศีลธรรม, นิทานสุภาษิต

    ประเภท N

    Listen to voicemalefemale