• 1

    not forget

    แปลว่า ไม่ลืม

    ตัวอย่าง เขาไม่ลืมที่จะดึงเพื่อนร่วมรุ่นเข้ามารับตำแหน่งด้วย

    เพิ่มเติม อยู่ในความทรงจำ, สามารถระลึกได้อยู่เพราะเอาใจใส่

    ประเภท V

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ EN-TH Dictionaryทั้งหมด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม