ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "name dictionary"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    name dictionary

    แปลว่า นามานุศาสตร์

    เพิ่มเติม อภิธานคำชื่อ

    ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "name dictionary"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
dictionaryปทานุกรม
dict.คำย่อของ dictation, dictator หรือ dictionary
nomenclature dictionaryนามานุกรม
nameตั้งชื่อ, กำหนดชื่อ, ให้ชื่อ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน