คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "meaning"

- มีทั้งหมด 5 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/5

  meaning

  แปลว่า ความสำคัญของความรู้สึกหรือประสบการณ์

  ประเภท N

 • 2/5

  meaning

  แปลว่า ความหมาย

  ตัวอย่าง การแปลเอกสารต้องรักษาความหมายเดิมเอาไว้ให้มากที่สุด

  ประเภท N

 • 3/5

  meaning

  แปลว่า ความหมาย

  ประเภท N

 • 4/5

  meaning

  แปลว่า คำแปล

  ตัวอย่าง ผู้ทำพจนานุกรมจะต้องหาคำแปลที่สั้นที่สุดและชัดเจนที่สุดมาใช้

  ประเภท N

 • 5/5

  meaning

  แปลว่า จุดประสงค์, เป้าหมาย, สิ่งที่ตั้งใจจะพูดหรือบอก

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "meaning"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
conditional meaningเงื่อนความ
senseความหมายของคำ, ความหมาย
beหมายถึง
encompassหมายรวม

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน