ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "lyrics"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  lyrics

  แปลว่า บทร้อง

  ตัวอย่าง ละครร้องต้องสร้างบทร้องให้ไพเราะ ถึงจะได้รับความนิยมจากผู้ชม

  เพิ่มเติม คำประพันธ์สำหรับขับร้อง

  ประเภท N

 • 2/2

  lyrics

  แปลว่า เนื้อเพลง

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "lyrics"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
melodyเนื้อเพลง
textเนื้อเพลง
phraseเนื้อเพลง
wordsเนื้อเพลง, เนื้อร้อง
themes of lyricsตับเรื่อง
idyllงานวรรณกรรมและเนื้อเพลงที่ว่าด้วยความงามของชนบท
ruinปู้ยี่ปู้ยำ