ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "lexicon"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  lexicon

  แปลว่า พจนานุกรม (โดยเฉพาะภาษาโบราณ)

  ประเภท N

 • 2/2

  lexicon

  แปลว่า ศัพท์เฉพาะสาขา

  ประเภท N

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "lexicon"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
branchสาขา
armสาขา
terminologyศัพท์เฉพาะ
high level lexiconศัพท์สูง
vocabularyศัพท์
technical termศัพท์เฉพาะ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน