ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "lexicography"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    lexicography

    แปลว่า การเขียนหรือทำพจนานุกรม

    ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "lexicography"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
lexicographerผู้เขียนพจนานุกรม, ผู้ทำพจนานุกรม
dictionaryพจนานุกรม
gazetteerพจนานุกรมภูมิศาสตร์
establishing wordคำตั้ง
lexiconพจนานุกรม (โดยเฉพาะภาษาโบราณ)
nomenclature dictionaryนามานุกรม
hackนักเขียนที่ทำงานน่าเบื่อ
glossaryอภิธานศัพท์, ปทานุกรม, พจนานุกรม
novelistนักเขียน

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน