ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "lain"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    lain

    แปลว่า คำกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา lie

    ประเภท VI

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "lain"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
layกริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา lie
gnawnกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา gnaw
gottenกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา get
gravenกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา grave
eatenกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา eat
goneกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา go
wornกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา wear