ภาษาอังกฤษ

interest

VT

แปลว่า ทำให้สนใจ

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้เกี่ยวข้อง, ทำให้เข้ามามีส่วนร่วม

Posted on by Admin

N

แปลว่า ความสนใจ

ตัวอย่าง ความสนใจของพี่น้องคู่นี้ต่างกันมาก

Posted on by Admin

แปลว่า การสนใจ

ตัวอย่าง คนไทยเริ่มมีการสนใจเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น

เพิ่มเติม การตั้งใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใด หรือเรื่องใดเป็นพิเศษ

Posted on by Admin

แปลว่า ดอกเบี้ย

ตัวอย่าง ธนาคารได้เตือนให้ลูกหนี้ชำระดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาที่ให้ไว้

เพิ่มเติม ค่าตอบแทนที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น หรือเพื่อทดแทนการไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้อง

Posted on by Admin

แปลว่า ดอก

ตัวอย่าง เงินเดือนหักหนี้หักดอกแล้วเหลือหมื่นเศษนิดหน่อย

เพิ่มเติม ค่าตอบแทนที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น หรือเพื่อทดแทนการไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้อง, เรียกเต็มว่า ดอกเบี้ย

Posted on by Admin

แปลว่า ความสนใจ, ความเอาใจใส่, ความอยากรู้อยากเห็น

Posted on by Admin

แปลว่า ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย

Posted on by Admin

แปลว่า ความดึงดูง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดอกเบี้ย หมายถึง:

 1. (กฎ) น. ค่าตอบแทนที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น หรือเพื่อทดแทนการไม่ชําระหนี้หรือชําระหนี้ไม่ถูกต้อง.

พจนานุกรมไทย ดอก หมายถึง:

 1. น. ส่วนหนึ่งของพรรณไม้ที่ผลิออกจากต้นหรือกิ่ง มีหน้าที่ทําให้เกิดผลและเมล็ดเพื่อสืบพันธุ์ มีเกสรและเรณูเป็นเครื่องสืบพันธุ์, เรียกเต็มว่า ดอกไม้; ลวดลายที่เป็นดอกเป็นดวงตามผืนผ้าเป็นต้น; (ปาก) ค่าตอบแทนที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น หรือเพื่อทดแทนการไม่ชําระหนี้หรือชําระหนี้ไม่ถูกต้อง, เรียกเต็มว่า ดอกเบี้ย; ลักษณนามของสิ่งของบางอย่าง เช่น ข้าวโพดดอกหนึ่ง สว่านหนึ่งดอก.

 2. ว. คําประกอบให้ได้ความชัดขึ้น เช่น ฉันดอก ไม่ใช่คนอื่น ทําไม่ได้ดอก, (ปาก) มักพูดว่า หรอก เช่น ไม่ไปหรอก. ก. หลอก เช่น บ้างดอกล้อแล้วโลมคืน. (ม. คําหลวง ชูชก).

 3. (โบ) ก. ทํา เช่น ดอกขายหูขายตา ดอกบนําพารู้. (ลอ).

 ภาพประกอบ

 • interest
 • interest
 • interest
 • interest
 • interest
 • interest
 • interest
 • interest
 • interest

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "interest แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"