ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "gather up"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  gather up

  แปลว่า รวบรวม (ความรู้สึกเช่น ความกล้า)

  ประเภท PHRV

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  gather up

  แปลว่า รวบรวม, เก็บรวบรวม

  ประเภท PHRV

 • 3/3

  gather up

  แปลว่า เกร็ง, รวบรวมกำลัง

  ประเภท PHRV