ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "Gallicism"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Gallicism

    แปลว่า คำ วลี สำนวนในภาษาฝรั่งเศสที่รับมาจากภาษาอื่น

    ประเภท N

    Listen to voicemalefemale