ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "(eyes) widen"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  (eyes) widen

  แปลว่า ตาลุก

  ตัวอย่าง แค่เขาพูดว่าจะจ่ายให้หัวละ 500 บาท ชาวบ้านก็ตาลุกแล้ว

  เพิ่มเติม ลืมตาโพลงด้วยความสนใจ, อาการที่ตาเบิกกว้างเพราะอยากได้เมื่อเห็นเงินเป็นต้น, แสดงอาการอยากได้เมื่อเห็นเงินเป็นต้น

  ประเภท V

 • 2/2

  (eyes) widen

  แปลว่า ตาลุกตาชัน

  ตัวอย่าง เขาตาลุกตาชันเมื่อนึกถึงเงินก้อนโตที่จะได้รับในวันพรุ่งนี้

  เพิ่มเติม อาการที่ตาเบิกกว้างเพราะอยากได้เมื่อเห็นเงินเป็นต้น, แสดงอาการอยากได้เมื่อเห็นเงินเป็นต้น

  ประเภท V