คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "decode"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  decode

  แปลว่า ถอดรหัส, ถอดความ, ตีความ

  ประเภท VT

 • 2/3

  decode

  แปลว่า แปลความ

  ตัวอย่าง ชุดคำสั่งงานจะถูกส่งไปยังหน่วยควบคุมเพื่อตีความหมายและแปลความทีละคำสั่งเพื่อสั่งการปฏิบัติงานในขั้นต่อไป

  ประเภท V

 • 3/3

  decode

  แปลว่า แปลรหัส

  ตัวอย่าง ภาษาที่พวกตำรวจใช้กันเป็นภาษาที่ต้องแปลรหัสโดยให้มีความหมายเป็นที่รู้กันเฉพาะกลุ่มบุคคล

  เพิ่มเติม ถอดความหมายจากรหัสให้เป็นข้อความธรรมดา

  ประเภท V

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "decode"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
translatorนักแปล, ผู้แปล
interpretแปล, แปลความหมาย
translationการแปล
translateแปล
versionบทแปล, คำแปล, หนังสือแปล

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน