ภาษาอังกฤษ

collar

N

แปลว่า ปกเสื้อ, คอเสื้อ

Posted on by Admin

แปลว่า ปลอกคอ (สัตว์เลี้ยง), แอก

Posted on by Admin

แปลว่า คอ

ตัวอย่าง ทุกคนใส่เสื้อคอกว้าง แขนกุดกับกางเกงขาสั้น

เพิ่มเติม ส่วนของเสื้อซึ่งผ่านรอบคอ

Posted on by Admin

แปลว่า ปก

ตัวอย่าง ครูสวมชุดสีน้ำเงินขับผิวผ่องติดเข็มกลัดเพชรเล็กๆ ที่ปกเสื้อเป็นรูปตัวผึ้ง

เพิ่มเติม แผ่นผ้าที่ติดปากกระเป๋าเสื้อ, แผ่นผ้าที่ติดกับคอเสื้อพับตลบลงมาหรือแบะออกทั้ง 2 ข้าง

Posted on by Admin

แปลว่า ปลอกคอ

ตัวอย่าง ปลอกคอ และโซ่นับเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเลี้ยงสุนัข

เพิ่มเติม สายรัดรอบคอ (มักใช้แก่หมา)

Posted on by Admin

แปลว่า ปลอก

ตัวอย่าง สุนัขหลุดจากปลอกคอวิ่งหนีไป

เพิ่มเติม สิ่งที่ทำเป็นวงสำหรับสวมหรือรัดของต่างๆ

Posted on by Admin

แปลว่า คอเสื้อ

ตัวอย่าง คนนั้นจะก้าวพ้นรถ ผมก็ลุกพรวดเดียวเอื้อมมือไปคว้าคอเสื้อเขาไว้ได้

เพิ่มเติม ส่วนของเสื้อที่ชิดคอหรือที่คว้านให้เป็นวงเพื่อสวมหัวได้, ส่วนประกอบของคอเสื้อมีแบบต่างๆ

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ใส่ปลอกคอ

Posted on by Admin

แปลว่า ลากคอเข้าคุก (คำสแลง), ลากคอไปคุมขัง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คอ หมายถึง:

 1. น. ส่วนของร่างกายที่ต่อศีรษะกับตัว, ราชาศัพท์ว่า พระศอ; ส่วนของภาชนะที่คอดอยู่ระหว่างตัวกับปาก เช่น คอหม้อ; เรียกส่วนลําต้นของพรรณไม้วงศ์ปาล์มที่อยู่ระหว่างใบล่างสุดกับยอด เช่น คอมะพร้าว คอตาล; โดยปริยายหมายความว่า ความมีใจชอบเสพสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอาจิณ เช่น คอเหล้า คอเบียร์ คอหนัง คอละคร

พจนานุกรมไทย ปก หมายถึง:

 1. (ถิ่น-ปักษ์ใต้) น. ปลาแก้มชํ้า. (ดู แก้มชํ้า).

 2. ก. แผ่ออกคลุมเบื้องบน เช่น ตะไคร้ใบปกดิน. น. กระดาษหรือผ้าหรือหนังเป็นต้นที่หุ้มอยู่ภายนอกสมุดหรือหนังสือเป็นต้น, ใบปก ก็เรียก; แผ่นผ้าที่ติดปากกระเป๋าเสื้อ, แผ่นผ้าที่ติดกับคอเสื้อพับตลบลงมาหรือแบะออกทั้ง ๒ ข้าง เช่น ปกเชิ้ต ปกเสื้อนอก.

พจนานุกรมไทย ปลอกคอ หมายถึง:

 1. น. สายรัดรอบคอ (มักใช้แก่หมา); โดยปริยายหมายถึงผู้มีอํานาจที่คอยให้ความคุ้มครองหรือช่วยเหลือ.

พจนานุกรมไทย ปลอก หมายถึง:

 1. [ปฺลอก] น. สิ่งที่ทําเป็นวงสําหรับสวมหรือรัดของต่าง ๆ, เครื่องที่ทําสําหรับสวมสิ่งของต่าง ๆ เช่น ปลอกมีด ปลอกหมอน.

พจนานุกรมไทย คอเสื้อ หมายถึง:

 1. น. ส่วนของเสื้อที่ชิดคอหรือที่คว้านให้เป็นวงเพื่อสวมหัวได้, ส่วนประกอบของคอเสื้อ มีแบบต่าง ๆ เช่น คอตั้ง คอแบะ.

ภาพประกอบ

 • collar
 • collar
 • collar
 • collar
 • collar
 • collar
 • collar
 • collar
 • collar

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "collar แปลว่า?"

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"