ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "briefcase"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  briefcase

  แปลว่า กระเป๋าหิ้ว, กระเป๋าหิ้วใส่เอกสาร, กระเป๋าเอกสาร

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  briefcase

  แปลว่า กระเป๋าเอกสาร

  ตัวอย่าง เขามาที่นี่พร้อมด้วยกระเป๋าเอกสารสองใบ

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "briefcase"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
handbagกระเป๋าหิ้ว
portfolioกระเป๋าใส่เอกสาร, ซองเอกสาร
laptopเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดที่เป็นแบบกระเป๋าหิ้วที่ใช้แบตเตอรี่
bagกระเป๋า
together withพร้อมด้วย