ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "being"

- มีทั้งหมด 5 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/5

  being

  แปลว่า การมีชีวิตอยู่, ภาวะมีชีวิตอยู่

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale
 • 2/5

  being

  แปลว่า การมีอยู่, การดำรงอยู่

  ประเภท N

 • 3/5

  being

  แปลว่า กำลัง

  ตัวอย่าง พจนานุกรมมโนทัศน์กำลังพัฒนาอยู่ที่อีดีอาร์

  ประเภท AUX

 • 4/5

  being

  แปลว่า คน, บุคคล, มนุษย์

  ประเภท N

 • 5/5

  being

  แปลว่า ธรรมชาติ, ธาตุแท้, มีตัวมีตน

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "being"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
personบุคคล, คน, มนุษย์
bodคน (คำสแลง), มนุษย์, บุคคล
human beingมนุษย์, คน
humanมนุษย์, คน, คนเรา
earthmanมนุษย์, คน, มนุษย์โลก
soulมนุษย์, คน
flesh and bloodมนุษย์, คนที่มีชีวิต
manมนุษย์, มนุษยชาติ, คน