ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "be regarded as"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  be regarded as

  แปลว่า ถือว่า

  ตัวอย่าง ทำอย่างนี้ถือว่าไม่ให้เกียรติกัน

  ประเภท V

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "be regarded as"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
be down asได้รับการบันทึกว่าเป็นหรือทำบางสิ่ง
(as) happy as can beมีความสุขมาก
be compared asเปรียบเสมือน
be like asเสมอเหมือน
be as one's wishesสมใจคิด
as it may beตามที
as one's fate may beตามเพรง
as its nature may beตามประสา