ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "be able to"

- มีทั้งหมด 5 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/5

  be able to

  แปลว่า สามารถ, สามารถ

  ประเภท AUX

  Listen to voicemalefemale
 • 2/5

  be able to

  แปลว่า ทำได้

  ตัวอย่าง ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับขนมไทย คุณป้าทำได้ทุกอย่าง

  เพิ่มเติม จัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความสามารถได้

  ประเภท V

 • 3/5

  be able to

  แปลว่า สามารถ

  ตัวอย่าง เขาสามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ 4 สมัย เป็นประวัติการณ์

  เพิ่มเติม กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วยตัวเอง

  ประเภท V

 • 4/5

  be able to

  แปลว่า เป็น

  ตัวอย่าง เรื่องประกอบเครื่องเราไม่ต้องสอนเขา เพราะเขาเป็นอยู่แล้ว

  ประเภท V

 • 5/5

  be able to

  แปลว่า ได้

  ตัวอย่าง พนักงานต้อนรับที่นี่พูดภาษาอังกฤษได้

  ประเภท AUX

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "be able to"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
not able to go onไม่สามารถดำเนินต่อไป (ใช้ can"t แทน not able to ได้), ไม่อาจมีชีวิตต่อไป
be able to achieve one's aimเข้าเป้า
not be able to see beyond (the end of) one's noseมองไม่เห็นความเป็นจริง