ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "at least"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  at least

  แปลว่า อย่างน้อย

  ตัวอย่าง กุลีจีนคนหนึ่งแบกข้าวบนหลังได้อย่างน้อยสามกระสอบ

  เพิ่มเติม จำนวนต่ำสุด

  ประเภท ADV

 • 2/3

  at least

  แปลว่า อย่างน้อยที่สุด

  ประเภท IDM

 • 3/3

  at least

  แปลว่า อย่างน้อยที่สุด, อย่างต่ำที่สุด

  ประเภท ADV

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "at least"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
leastอย่างน้อยที่สุด, อย่างต่ำที่สุด
least of allอย่างน้อยที่สุด
least common multipleตัวคูณร่วมน้อย
atไปยัง
when least expectedเมื่อไม่ได้คาดหวัง

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน