ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "alphabetical order"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  alphabetical order

  แปลว่า เลขอนุกรม

  ตัวอย่าง ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  alphabetical order

  แปลว่า เลขอนุกรม

  ตัวอย่าง ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "alphabetical order"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
serial numberเลขอนุกรม, เลขลำดับ, เลขหมายอนุกรม, หมายเลขลำดับ, เลขหมายประจำเครื่อง (เครื่องยนต์ กล้องถ่ายรูปและอื่น ๆ )
sequenceอนุกรม