• 1

    air hose

    แปลว่า ท่อลม

    ตัวอย่าง หลังจากติดตั้งท่อลมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องปิดอุดช่องว่างโดยรอบที่เหลือให้สนิท เพื่อมิให้เกิดเสียงดังรบกวนพื้นที่ข้างเคียง

    ประเภท N

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ EN-TH Dictionaryทั้งหมด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม