ภาษาอังกฤษ

actually

ADV

แปลว่า อย่างที่เกิดขึ้นตามจริง, ตามความเป็นจริง

Posted on by Admin

แปลว่า อย่างแท้จริง

ตัวอย่าง การทำลายอาวุธนิวเคลียร์มีส่วนช่วยสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงขึ้นบนผืนพิภพนี้

Posted on by Admin

แปลว่า ตามความเป็นจริง

ตัวอย่าง กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง

Posted on by Admin

แปลว่า ที่จริง

ตัวอย่าง ที่จริงสมชายเป็นคนดีกว่าที่เราคิดเอาไว้

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ที่จริง หมายถึง:

  1. ว. จริง, แท้, แน่นอน. สัน. คําขึ้นต้นประโยคหรือข้อความแสดงถึงความที่ถูกที่ควร, อันที่จริง หรือ ตามที่จริง ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

  • actually
  • actually
  • actually
  • actually

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "actually แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"