ภาษาอังกฤษ

acid

N

แปลว่า น้ำกรด

ตัวอย่าง ฝาควรปิดสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำกรด

เพิ่มเติม สารละลายของกรดซึ่งใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย

Posted on by Admin

แปลว่า กรด

ตัวอย่าง กรดเป็นสารอันตรายที่กัดกร่อนโลหะได้

เพิ่มเติม สารอย่างหนึ่ง มีรสเปรี้ยว โดยปกติกัดหรือทำให้สิ่งอื่นแปรไป

Posted on by Admin

แปลว่า คำพูดที่แหลมคม, คำพูดที่เสียดสี, คำพูดที่ทำให้รู้สึกแสบร้อน

Posted on by Admin

แปลว่า กรด, ของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรด, ของเหลวที่มีสภาพเป็นกรด

Posted on by Admin

แปลว่า ยาเสพติดแอลเอสดี (คำสแลง), ยาเสพติดชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์หลอนประสาทรุนแรง

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรด

Posted on by Admin

แปลว่า (คำพูด) ที่แหลมคม, (คำพูด) ที่เสียดสี, ที่ทำให้รู้สึกแสบร้อน

Posted on by Admin

SL

แปลว่า ยาแอลเอสดี, ยาหลอนประสาทแอลเอสดี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย น้ำกรด หมายถึง:

 1. น. สารละลายของกรดซึ่งใช้นํ้าเป็นตัวทําละลาย.

พจนานุกรมไทย กรด หมายถึง:

 1. [กฺรด] น. สารอย่างหนึ่ง มีรสเปรี้ยว โดยปรกติกัดหรือทําให้สิ่งอื่นแปรไป; (เคมี) มีความหมายหลายอย่าง สุดแล้วแต่ทฤษฎีที่ใช้เป็นหลักกําหนด คือ เป็นสารเคมีที่ประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน และเมื่อสารนี้ละลายนํ้าเป็นสารละลายแล้ว ไฮโดรเจนที่มีอยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนต้องแปรสภาพออกมาเป็นไฮโดรเนียมไอออน (H3O+) สารละลายที่ได้มีรสเปรี้ยวเปลี่ยนสีลิตมัสสีนํ้าเงินเป็นสีแดงได้; สารเคมีที่มีสมบัติจ่ายโปรตอนให้แก่สารอื่นได้; สารเคมีที่มีสมบัติรับอิเล็กตรอนคู่หนึ่งมาจากสารอื่นได้. (อ. acid).

 2. [กฺรด] น. ภาชนะใส่นํ้าเทพมนตร์ของพราหมณ์ ลักษณะเหมือนคนโทมีฝาปิด มีพวยอย่างกานํ้า. (เลือนมาจาก ป. กลส; ส. กลศ).

 3. [กฺรด] ว. คมมีลักษณะที่กัดกร่อนหรือตัดสิ่งของได้ เช่น นํ้ากรด = นํ้าที่คม ลมกรด = ลมที่คม.

 4. [กฺรด] น. ชื่อไม้เถาชนิด Combretum tetralophum C.B. Clarke ในวงศ์ Combretaceae มักขึ้นในที่นํ้าท่วม เช่น ตามฝั่งนํ้าลําคลอง ใบโดยมากออกรอบข้อ ๒ หรือ ๓ ใบ ใบอ่อนสีม่วงดํา เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเขียว ผลมีสันแข็งเป็น ๔ ครีบ, เถาวัลย์กรด ก็เรียก; อีกชนิดหนึ่ง คือ C. trifoliatum Vent. มีลักษณะคล้ายกันมาก แต่ผลมี ๕ ครีบ เช่น กรดกระถินอินจันพรรณไม้. (นิ. อิเหนา), สีเอยเจ้าสีสด เจ้าปลูกต้นกรดไว้ริมท่า. (กล่อมเด็ก).

 5. [กฺรด] (ปาก) ว. ยิ่ง, มาก, เช่น ไวเป็นกรด ฉลาดเป็นกรด.

 ภาพประกอบ

 • acid
 • acid
 • acid
 • acid
 • acid
 • acid
 • acid
 • acid

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "acid แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"