ภาษาไทย

โรงงานผลิตสินค้า, โรงสี

N

ภาษาอังกฤษ mill

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • โรงงานผลิตสินค้า, โรงสี

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "โรงงานผลิตสินค้า, โรงสี ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"