ภาษาไทย

เกี่ยวกับปัญญา, ทางสติปัญญา, เกี่ยวกับความคิดและการใช้เหตุผล

ADJ

ภาษาอังกฤษ intellectual

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เกี่ยวกับปัญญา, ทางสติปัญญา, เกี่ยวกับความคิดและการใช้เหตุผล

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "เกี่ยวกับปัญญา, ทางสติปัญญา, เกี่ยวกับความคิดและการใช้เหตุผล ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"