ภาษาอังกฤษ

intellectual

ADJ

แปลว่า ซึ่งมีสติปัญญา, ซึ่งรอบรู้

Posted on by Admin

แปลว่า เกี่ยวกับปัญญา, ทางสติปัญญา, เกี่ยวกับความคิดและการใช้เหตุผล

Posted on by Admin

N

แปลว่า ผู้มีสติปัญญาสูง, ผู้รอบรู้, ผู้มีความรู้, ปัญญาชน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • intellectual
  • intellectual
  • intellectual

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "intellectual แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"