ภาษาไทย

สวดมนต์

V

ภาษาอังกฤษ pray

ตัวอย่าง หากพระจะบริหารร่างกาย ท่านใช้วิธีเดินจงกรมและสวดมนต์ไปด้วย

Posted on by Admin

VT

ภาษาอังกฤษ intonate

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • สวดมนต์
  • สวดมนต์

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "สวดมนต์ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"