ภาษาไทย

ปริมาณที่บริโภค, ปริมาณที่ดื่ม / กินเข้าไป, ปริมาณที่เข้าไป

N

ภาษาอังกฤษ intake

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ปริมาณที่บริโภค, ปริมาณที่ดื่ม / กินเข้าไป, ปริมาณที่เข้าไป

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปริมาณที่บริโภค, ปริมาณที่ดื่ม / กินเข้าไป, ปริมาณที่เข้าไป ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"