ภาษาไทย

บุตรบุญธรรม

N

ภาษาอังกฤษ adopted child

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ adopted child

ตัวอย่าง เธอถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมราวกับเป็นบุตรในไส้ของเธอเอง

เพิ่มเติม บุตรของผู้อื่นที่บุคคลได้จดทะเบียนรับเป็นบุตรของตน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย บุตรบุญธรรม หมายถึง:

  1. [บุดบุนทํา] (กฎ) น. บุตรของผู้อื่นที่บุคคลได้จดทะเบียนรับเป็นบุตรของตน.

 ภาพประกอบ

  • บุตรบุญธรรม
  • บุตรบุญธรรม

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "บุตรบุญธรรม ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"