ภาษาไทย

การย่อ

N

ภาษาอังกฤษ summary

ตัวอย่าง วิชาภาษาอังกฤษวันนี้ อาจารย์สอนการย่อเรื่องโดยการจับใจความสำคัญ

เพิ่มเติม การลดให้สั้นหรือเล็กลง

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ stoop

ตัวอย่าง เธอฝึกการย่อตัวถวายความเคารพ เนื่องจากต้องเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสัปดาห์หน้า

เพิ่มเติม การทำให้ต่ำ เช่น การย่อตัว

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ abridgment

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • การย่อ
  • การย่อ
  • การย่อ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "การย่อ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"