ภาษาไทย

กลางเรือ, ตอนกลางของเรือ

N

ภาษาอังกฤษ midships

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • กลางเรือ, ตอนกลางของเรือ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กลางเรือ, ตอนกลางของเรือ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"