ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "vast"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  vast

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  แปลว่า กว้างใหญ่

  ความหมายคล้ายกันกับ great

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  vast

  ความหมายคล้ายกันกับ vast

  แปลว่า กว้างใหญ่

  ความหมายคล้ายกันกับ vast

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "vast"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
biggreat
immensevast
enormousvast
cosmicvast
giganticvast
infinitevast
hugevast

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "great" เหมือนกับ "vast"   ได้แก่