ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "strength"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  strength

  ความหมายคล้ายกันกับ might

  แปลว่า ความแข็งแรง

  ความหมายคล้ายกันกับ might

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  strength

  ความหมายคล้ายกันกับ energy

  แปลว่า ความแข็งแรง

  ความหมายคล้ายกันกับ energy

 • 3/3

  strength

  ความหมายคล้ายกันกับ strength

  แปลว่า ความแข็งแรง

  ความหมายคล้ายกันกับ strength

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "strength"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
mightmight
capacitymight
maymight
powerstrength
energystrength
forcestrength
potencystrength